01 juli 2010

Motie: Godsdienstvrijheid en het verbod op onverdoofd ritueel slachtenDe stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid bijeen d.d. 30 juni 2011.

Constaterende:
  • Godsdienstvrijheid al eeuwenlang in dit land gewaarborgd is, en mede aan de basis stond van onze ‘Gouden Eeuw’.
  • De Tweede Kamer het wetsvoorstel betreffende het verbod op onverdoofd ritueel slachten heeft aangenomen. Met als Amendement dat de staatssecretaris de discretionaire bevoegheid krijgt om onverdoofd ritueel slachten mogelijk te maken als aangetoond wordt dat de dieren niet extra te lijden hebben.
  • Deze door de Tweede Kamer aangenomen wet grote gevolgen heeft voor de Joodse en Islamitische gemeenschap in ons stadsdeel.
Overwegende
  • De beperking opgelegd door de Tweede Kamer nadere uitwerking behoeft.

  • De discussie over het onderwerp binnen de diverse geloofsgemeenschappen het vertrouwen in de overheid, die hen uitoefening van eeuwenlange religieuze regels te verbieden, geschokt heeft.
  • De discussie gevoerd wordt of het verbod op onverdoofd ritueel slachten nu wel of niet een aantasting is van de vrijheid van Godsdienst.
Spreekt uit:
  • Binnen De Raad de discussie op te starten over Godsdiensvrijheid in Zuid in het algemeen en de relatie met het verbod op onverdoofd ritueel slachten in het bijzonder.
  • Roept het Dagelijks Bestuur op te onderzoeken of de discretionaire bevoegdheid die de staatssecretaris van landbouw heeft gekregen, doorgedelegeerd kan worden naar het bestuur van Stadsdeel Amsterdam Zuid.
....en gaat over tot de orde van de dag.

Lid van de Deelraad Zuid,
Henk Boes