28 juni 2010

De weekkrant: Moeizaam op de markt


Henk Boes (CDA)  begrijpt de opstellining van het bestuur, maar heeft zijn twijfels. "Niemand ontkomt aan de bezuinigingen, maar vanwege de NoordZuidlijn zijn de kooplieden al getroffen."