01 oktober 2011

Afscheid Lody van de Kamp

Afgelopen dinsdag 27 september nam de Raad van Stadsdeel Zuid afscheid van Lody van de Kamp. Meer dan 12 jaar was Lody lid van de CDA fractie, waarvan tussen 2006 en 2010 als fractievoorzitter. Voorzitter van de Raad, Femke Roos sprak de volgende mooie woorden,

Vanavond nemen we ook afscheid van Lody van de Kamp.

Niet over het hoofd te zien en naar het leek onlosmakelijk verbonden met bestuur en politiek van Amsterdam Zuid zuidelijk.

Maar Lody gaat de lokale, Amsterdam zuid politiek, toch verlaten ten behoeve van een stedelijke missie op verzoek van het stadsbestuur.

Ik zou bijna zeggen, ten behoeve van een hoger doel.

Na een eerste periode als duoraadslid in Buitenveldert voor het CDA, vervolgens 8 jaar in Zuideramstel als raadslid en later ook als fractievoorzitter.

De laatste anderhalf jaar, als buitengewoon commissielid, what’s in a name, in groot Zuid.

Een stabiele factor in welzijn en onderwijs, het terrein van zijn kennis en interesse waarin hij zelf zijn weg makkelijk vindt en waar men de weg naar Lody makkelijk te vinden is.

Met zijn vertrek verliest het stadsdeelbestuur een wijs en betrokken volksvertegenwoordiger, een gehoor- én blikvanger regelmatig opererend in de rol van catalisator.

Dit alles gedaan met zijn grote en relativerende gevoel voor humor.

Een heel toegankelijk mens bovendien.

Een combinatie van eigenschappen kortom die in de politieke arena bij uitstek van pas komt.

Ik wil Lody zeer bedanken voor zijn jarenlange inzet en bijdragen aan het openbaar bestuur in Zuid en wens hem alle goeds.

28 september 2011

15 miljoen minder, voorpagina De Weekkrant

klik op het artikel om het te lezen

CDA deelraadslid Henk Boes ´ Maar nog steeds geeft de Nederlandse regering meer uit dan dat ze aan inkomsten binnen krijgt. In 2012 moet Den Haag 10,4 miljard aan rente uitgeven. 10 miljard die niet naar onderwijs of gezondheidszorg gaat. De bezuinigingen hebben een doel. Die 10 miljard moet naar beneden. Zodat er extra geld vrijkomt. Vooral nu blijkt hoe belangrijk het is om als overheid niet te veel uit te willen geven .´  Boes is geschrokken van de felle ~cafetaal~  ´ Politici onwaardig. Het zijn scheurtjes in onderling vertrouwen. En ik begrijp niet dat andere leden van de tweede kamer zich hierin laten meeslepen, en geen oog meer hebben voor de inhoud. Schokkend. Hoe moet een leraar nu studenten terecht wijzen als ze dezelfde woorden gebruiken in het klaslokaal? `

20 september 2011

Desnoods Verhuizen (Voorpagina DeWeekkrant)

Klik op het artikel om het te lezen.

CDA deelraadslid Henk Boes is blij met het onderzoek. `De cijfers over de jeugdcriminaliteit zijn goed voor zuid. tussen 2007 en 2009 werd het steeds onveiliger. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur voor Zuid gaat het beter. Je kunt dan ook een verschil in aanpak zien tussen het bestuur van Oud/Zuid en het huidige bestuur van Zuid. Er wordt nu niet meer gekozen voor pappen en nathouden maar veel meer de repressieve aanpak. Dus meer toezicht door politie en minder voetballen voor de jeugd. En dat is een goede zaak. Criminaliteit moet je bestrijden door extra politie inzet en hard aanpakken, en er niet voor weglopen door het aanbieden van een cursus, een extra middagje gratis voetballen en welzijnswerk.´
Voor het CDA is het gezin de hoeksteen van de samenleving. Boes ´En als het fout gaat met de jongens, veelvuldige criminaliteit dan ligt de oplossing ook bij het gezin. Dat betekent dat het gehele gezin mee moet in de aanpak om de criminaliteit te stoppen. En als dat niet helpt, uiteindelijk verhuizen. Het CDA staat dan ook achter het beleid van de Burgemeester / stadsdeel voorzitter om enkele gezinnen uit de Diamantbuurt te verplichten, te verhuizen.´

17 september 2011

De Weekkrant, Amsterdam Zuid wacht roerige tijd

Klik op het artikel om het te lezen

Henk Boes, deelraadlid van het CDA:  het belangrijkste punt op de agenda is de begroting voor 2012. Die komt eind november in de Raad. Deze week
gaat het in de commissie over de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Mag daar straks na de renovatie nog gefietst worden of niet. Het bestuur stelt voor om soms wel en soms niet onder het Rijks te fietsen. Dit alles op basis van een rapport die enkel informatie uit bestaande rapporten gebruikt. Er is geen nieuw onderzoek gedaan. Nu stelt het bestuur voor om soms, om te fietsen. Maar het DB heeft nog niet onderzocht hoeveel dat gaat kosten en wie moet gaan betalen voor de extra fietspaden. Het voorstel rammelt dus aan alle kanten. Het CDA zal dinsdag goed luisteren naar bewoners en bestuur en pas daarna een standpunt innemen.
Boes: Verder gaan we nog een keer kijken naar de gevolgen van de sluiting van buurthuis De Brug. Volgens het DB hebben alle groepen die daar zaten een nieuw onderkomen gevonden. Het CDA wil weten of ook alle bezoekers van de brug zijn meeverhuisd. Want het gaat om mensen. Dat is pas echt wat telt. Ook staat de woonvisie op het programma.
Boes: Wij willen extra aandacht voor gezinnen-midden/groepen. Er moet meer ruimte komen voor gezinnen. Dus woningen met minimaal drie slaapkamers. 
Ook staat veiligheid op de agenda. Wij willen dat ondernemingen in de seksindustrie, softdrugs en de massagesalons moeten aantonen dat ze eerlijk aan hun geld komen. Als ze dat niet kunnen, moet de zaak worden gesloten. Deze Bibob procedure, zoals dat heet, moet snel in deze branches worden ingevoerd. 

12 augustus 2011

De Echo: Nieuwe bestemming De Brug

Klik op het artikel om het te lezen

Henk Boes van het CDA Zuid voerde actie om De Brug open te houden. Hij maakte als ouder vaak gebruik van eht buurtcentrum. Boes zegt in een reactie: 'et CDA is gezien de reactie van het stadsdeel verrast dat alle groepen een plek hebben gevonden. Vraag is of ook alle vrijwilligers lid blijven nu er een andere locatie is gevonden. Via de Maarten Luther Kerk krijgt het CDA berichten dat juist nu veel bewonersgroepen daar om extra ruimte vragen. Het is goed dat er een andere bestemming is gevonden voor De Brug. Veel ouders kunnen nu toch ergens terecht voor extra opvang.'
01 juli 2011

Algemene Beschouwingen CDA Zuid 2011


College, Raadsleden, bewoners van Zuid,

De coalitie heeft voortvarend haar bezuinigingstaak stelling opgepakt. Maar aan het einde van de streep blijkt dat 6,25 miljoen niet gehaald gaat worden. Een trieste mededeling op de allerlaatste pagina van de perspectievennota.
Opmerkelijk is dat voor volgend jaar de bezuinigingen openbare ruimte verminderd worden terwijl die voor welzijn reeds gerealiseerd zijn. Het CDA wil meer balans tussen deze twee domeinen. Zodat de klappen van de bezuinigingen niet onevenredig opgevangen worden door mensen die gebruik mak en van ons welzijnsaanbod.
Maar dan is er is ook een meevaller. En wel een hele forse. De rijksoverheid bezuinigt deze bestuursperiode 9 miljoen minder dan gedacht.
Door al deze voor en tegenvallers wil het CDA graag een aantal spelregels vaststellen hoe in de komende jaren met de begroting om te gaan.
per motie:
·        Eerst achterstanden aanpakken dan pas nieuw beleid
·        Een schuif inboeken als algemene bezuinigingsmaatregel, en vervolgens herverdelen over de domeinen
·        Raad informeren over alle bezuinigingsmaatregelen.
we zijn blij met de toezegging van de wethouder om niet gehaalde bezuinigingen alsnog in hetzelfde programma te realiseren.

Wat is daar het perspectief. Voor 2012 moet een miljoenen besparing gerealiseerd zijn. Zelf in de zomervakantie blijven de wijkopbouworganen in onzekerheid over hun eigen toekomst en die van hun medewerkers. Iets wat de CDA fractie dwarst zit. Daarnaast komen er vele buurthuizen leeg te staan. Wat doen we daar mee? Het CDA roept het college op om private partijen en bewoners te interesseren voor voortzetting gebruik, onder externe financieel degelijke onderbouwing, en met behulp van het stadsdeel. Het CDA roept het college op om de lijn van Phillip Bond te volgen, ideoloog van de Britse PM David Cameron. In zijn boek “Red Tory” geeft hij het initiatief  aan bewoners, die met behulp van semi-commerci�le ondernemingen in onbruik geraakte overheidsgebouwen nieuw leven in te blazen (Quote Bond) “het is alsof de overheid binnenste buiten wordt gekeerd”. Het parool berichtte hier gisteren over. Het CDA roept het college een bedrag vrij te maken om deze overgang mogelijk te maken in de verschillende buurthuizen zoals De Brug. Laat het initiatief van zelfredzame burgers bloeien in lege buurthuizen.

De centrale stad heeft project 1012. Het CDA wil een dergelijk project voor Zuid. Ook in ons stadsdeel zitten waarschijnlijk ook criminogene bedrijven. Middels inzet van de wet Bibob verzoekt het CDA het college om onderzoek te doen maar alle prostitutiebedrijven, coffeeshops en massagesalons in het stadsdeel. Het gaat dan om het nagaan van financi�le transacties met personen/bedrijven met een criminele antecedenten. Nadrukkelijk niet het opkopen van bedrijfsruimte. Dit financiert de criminogene ondernemers, zodat die elders het werk kunnen voortgezetten met voorheen publiek geld. Is het college bereid een dergelijk project op te zetten en de financien in kaart te brengen voor de begrotingsbehandeling in november.

Het CDA is ernstig teleurgesteld over het standpunt van de Tweede Kamer met betrekking tot het onverdoofd ritueel slachten. Diverse religieuze groepen zijn hierdoor gekwetst.
Het CDA maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling en dient daarom de motie ‘’Godsdienstvrijheid en het onverdoofd ritueel slachten’’ in. 

Ouderen.
Stadsdeel Zuid, vooral het voormalige Zuideramstel, telt een relatief groot aantal ouderen.* Het CDA heeft met instemming genoteerd dat het DB deze groep niet vergeet, bijvoorbeeld op het vlak van het wonen. Ouderen moeten optimaal kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Zij moeten als vrijwilliger of mantelzorger hun capaciteiten kunnen inzetten ten behoeve van de maatschappij. Zij moeten familie kunnen blijven ontmoeten. Wij herhalen op deze plek eerdere oproepen aan het DB om zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen dat de dichtheid van het OV-net zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.


Beheer versus beleid.
In het licht  van de komende  afschaffing van de stadsdelen , althans de politieke kop daarvan, berijden we als CDA-fractie graag nog een keer een stokpaardje. Dat stokpaardje is het vaststellen dat stadsdeelbesturen er vooral waren en nog even zijn om stadsdeelgeinspireerde accenten te zetten in de sfeer van het beleid. In de sfeer van het beheer  en de organisatie moeten we zoveel mogelijk uniformeren en samenwerken met andere stadsdelen. We stellen vast dat hier de afgelopen jaren goede aanzetten zijn gegeven.

En dan nog 1 keer de financien.
Dit college heeft niet alleen minder uitgegeven. Ook de belastingen gaan omhoog, bv voor onze ondernemers.
tarieven staangeld Albert Cuyp plus 40%, de tarieven zijn al omhoog gegaan voor terrassen en precario en natuurlijk betaald parken in Buitenveldert Zuid per 1 januari.

Dit raakt de ondernemers in Zuid erg hard. In plaats van hulp aan de ondernemers in crisistijd, gaat ook deze groep veel meer betalen. Het CDA hoopt dat er geen ondernemers de zaak moeten sluiten of verplaatsen door dit beleid. Mijn fractie vreest het ergste. De dag dat een ondernemer in Buitenveldert Zuid of marktkoopman het stadsdeel verlaat of failliet gaat, door dit coalitiebeleid zal een zwarte dag zijn voor het stadsdeel. Maar dat is wel het echte perspectief van deze algemene beschouwingen...... 

28 juni 2011

De Telegraaf: 'Plek op Albert Cuypmarkt onbetaalbaar'

(klik op het artikel om het geheel te lezen)

"CDA Raadslid Henk Boes laakt de exorbitante staangeldverhoging. Hij wil eerst een onderzoek naar de gevolgen van de maatregel, maar dit werd door het stadsdeel afgewezen."


24 maart 2011

Boes op BNR over het einde der StadsdelenMinister Donner stelt voor de stadsdelen in Rotterdam en Amsterdam af te schaffen.
Mijn reactie op BNR: Het opheffen van de stadsdelen is een  klein dingetje in bestuurlijk Nederland.
Als je wat wilt doen, neem dan heel bestuurlijk Nederland op de schop, met Amsterdam als voorbeeld. 

Kom met 21 deelgebieden van elk 750.000 inwoners (omvang van Amsterdam), geen gemeentes en geen provincies meer!

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20110324110230840

15 maart 2011

AT5: Bewoners strijden voor BuurthuisIn de Rivierenbuurt streden de bewoners woensdag tegen de sluiting van buurthuis de Brug. Want als het aan stadsdeel Zuid ligt, moet het per juli dicht omdat er geen geld meer voor is. De wethouder kreeg 500 proteststemmen, maar of dit echt hielp...