01 juli 2010

Motie: Van Buurthuis naar Brede School

 

 De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid bijeen d.d. 30 juni 2011.
  
  constaterend:
  • Vanaf 1 januari omstreeks vele buurthuizen leegstaan ten gevolge van het beleid Vernieuwd Welzijn.
  • De invulling van de ‘Visie Brede School’ deels gerealiseerd kan worden in deze locaties.
  • Philip Bond, schrijver van ‘’Red Tory’’ en ideoloog van David Camron, PM voorstaat bewoners en bedrijven zelf invulling te laten geven aan, in onbruik geraakte overheidsgebouwen.
overwegend:
  • Zelfredzame burgers zelf is staat zijn de leeggekomen centra deels van een nieuwe invulling te voorzien
  • Een verdere invulling van de locaties gevonden kan worden in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld als locatie ten dienste van de Brede School, na-schoolse opvang, Voor en Voegschoolse educatie en/of Kinderopvang.   
  • Het stadsdeel eenmalig deze ontwikkeling moet stimuleren om intitatieven te realiseren.
  •  In buurtcentrum De Brug de eerste bewonersinitiativen al zichtbaar zijn in samenspraak met de School voor Maas en Waal en Partou.
Besluit:
  • Het College de opdracht te geven –in brede zin- met zelfredzame bewonersgroepen en semi-commerciele ondernemingen proactief te zoeken naar een nieuw invulling van de lege buurthuizen.
  • Voor de begrotingsbehandeling met financiele voorstellen te komen om eenmalig in 2012 hieraan invulling te geven.


En gaat over tot de orde van de dag.
Lid van de deelraad Zuid,
Henk Boes