01 juli 2010

Motie: Veiligheid

De stadsdeelraad van het Stadsdeel Zuid bijeen d.d. 30 juni 2011.


constaterend:

  •       De centrale stad sinds enkele jaren het project 1012 met succes uitvoert.

  •        Ook stadsdeel Zuid ciminogene ondernemingen/ondernemers herbergt.

  •        Gebleken is dat de wet Bibob voldoende handvaten biedt om effectief op te treden tegen ciminogene ondernemingen/ondernemers.

overwegend:

  •       Postitutiebedrjiven, coffeeshops en massagesalons ook in stadsdeel Zuid ciminogeen zouden kunnen zijn. 

  •        Het vooralsnog stil is bebleven in ons stadsdeel voor wat betreft het proactief inzetten van de wet Bibob

  •         Criminaliteit teruggedrongen moet worden.

Spreekt uit:
  • Verzoekt het college middels inzet van de wet Bibob onderzoek te doen maar alle prostitutiebedrijven, coffeeshops en massagesalons in stadsdeel Zuid. 
  • Het college op te roepen, om voor een dergelijk project de benodigde financien in kaart te brengen en de deelraad hierover, voor de begrotingsbehandeling in november te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Lid van de deelraad Zuid,

Henk Boes